Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW

Teksty należy przesyłać na adres: 
 1. Teksty dostarczone do Redakcji nie mogą być publikowane w innych wydawnictwach.
 2. Do HSS przyjmowane są teksty z zakresu wybranych nauk społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, psychologia) oraz wybranych nauk humanistycznych (historia, filozofia).
 3. Język publikacji: angielski. Teksty muszą być starannie opracowane pod względem językowym i formalnym. Preferowana objętość: 20 000 - 30 000 znaków (ze spacjami).
 4. Każdy artykuł powinien być opatrzony:
 • streszczeniem wraz z tytułem w języku polskim i angielskim (100-150 słów),
 • wykazem słów kluczowych w języku polskim i angielskim,
 •  imionami i nazwiskami, stopniami i tytułami naukowymi Autorów,
 • nazwą instytucji reprezentowanej przez Autora/Autorów (afiliacją),
 • nr ORCID Autorów,
 • oświadczeniem o prawach autorskich do tekstu i udziale procentowym w powstaniu dzieła (do pobrania w zakładce),
 • jeżeli badania wykorzystane do napisania artykułu zostały sfinansowane ze środków innych, niż środki własne oświadczenie o źródłach finansowania należy zamieścić taką informację w artykule.
 1. Autorzy podają następujące dane kontaktowe: numer telefonu, adres służbowy do korespondencji i adres e-mail. Kolegium Redakcyjne decyduje o skierowaniu artykułu do recenzji. W pierwszej kolejności uwzględniane są artykuły zamówione.
 2. Zgłoszone artykuły przechodzą wstępną selekcję Redaktora Naczelnego i Redaktorów Tematycznych czasopisma i po ich akceptacji przekazane są do dalszej procedury wydawniczej. Artykuły będą publikowane po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji i akceptacji Kolegium Redakcyjnego. Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, w tym poprawek wynikających z uwag korektora językowego.
 3. Teksty powinny być przygotowane w dostępnym szablonie/formatce zgodnie z instrukcją redakcyjną.
 4. W ciągu roku dany autor może opublikować tylko jeden artykuł.
 5. Artykuły i materiały niezamówione nie będą zwracane.
 6. Warunkiem przyjęcia do publikacji jest uiszczenie opłaty w wysokości 210 zł na konto:
Bank PEKAO S.A. II O/Rzeszów
29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
z dopiskiem "Publikacja w kwartalniku Humanities and Social Sciences"
Dziekanat Wydziału Zarządzania
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów
 
Z opłaty mogą być zwolnieni autorzy artykułów zamawianych.
 
 
 Zapraszamy do nadsyłania artykułów do Zeszytów Naukowych WZ PRz.

 

 


Wydział Zarządzania
al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów,

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności